Quality Policy

Kalite Politikası

Our company adopts the following principles as policy with regard to the Quality Management System

Şirketimiz, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen ilkeleri politika olarak benimser

To comply with national legislation

Ulusal mevzuata uymak

To maintain the ships of our company at highest international standards meeting and exceeding the client expectations

Uluslararası kuralların gereklerini yerine getirerek ve müşteri beklentilerini de aşarak, işletmemize bağlı gemileri maksimum kondisyonda tutmak

To comply with national and international rules and conditions for our services

Hizmetlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası kural ve şartlara uymak

To maintain the continuity of the services with environmental and social responsibility awareness

Çevre ve sosyal sorumluluk bilinciyle, hizmetlerin devamlılığını sağlamak

To comply with Quality Management System conditions and to always increase its efficiency

Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli arttırmak

To support the performance-increasing activities in our duty fields without making any quality concession

Hiçbir koşulda emniyet ve kalitemizden ödün vermeden, görev alanlarımızda performansı arttırıcı faaliyetleri desteklemek

To protect the values we have created with the corporate culture we have formed and to provide the continuity of these values,

Oluşturduğumuz kurumsal kültür ile yarattığımız değerleri korumak ve bu değerlerin sürekliliğini sağlamak